අවුරුදු එක හමාරක් වයස සුපිරිසි…

, , Leave a comment

අවුරුදු එක හමාරක් වයස සුපිරිසිදු ලැබ්‍රඩෝර් වර්ගයේ සුදු පුතාට කැපෙන සහකාරියක් අවශ්‍ය වී ඇත. වයසට සරිලන මනා උසකින් හිමිය, ක්‍රියාසීලීය, සියලු දුසිරිතෙන් තොරය.
කුල බේද සැලකේ, පෙර වැරදි නොසැලකේ.

අමතන්න-0771783282

110/2, මාලදෙනිය,මීරිගම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම