#ඔක්තෝබර්_මස_පුහුණු_වැඩසටහන #…

, , Leave a comment

#ඔක්තෝබර්_මස_පුහුණු_වැඩසටහන
#බිම්මල්_වගාව

බිම්මල් වගා පුහුණු වැඩසටහන #ඔක්තෝබර්_01 වන (පොහොය) දින පෙ.ව.9:00 සිට ප.ව.5:00 දක්වා පස්යාලේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.මේ සදහා ලියාපදිංචි ආරම්භ කර ඇත.ලියාපදිංචි වීම සදහා ඔබ විසින් කිසිදු මුදලක් ගෙවිය යුතු නොවේ.පුහුණුව අවසානයේ ඔබ පුහුණුව සම්බන්දව තෘප්තිමත් නම් පමණක් රු 2500ක මුදලක් ගෙවිය හැක.
පුහුණුව සදහා ලියාපදිංචි වීමට ඔබ විසින්

1.ඔබගේ නම
2.දුරකථන අංකය
“බිම්මල් වගා පුහුණුව”
ලෙස සදහන් කර පහත අංකයන් වලින් එකක් වෙත කෙටි පණිවිඩයක් යොමුකරන්න.විස්තර දැනගැනීම සදහාද පහත අංකයන් වෙත යොමුවන්න.

☎️උදය 0777930418
☎️සදරුවන් 0763998354/ 0715162064

එදිනට අවශ්‍ය ලිපි ද්‍රව්‍ය,දිවා ආහාර හා අනිකුත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ආයතනය මගීන් සපයනු ලබන අතර පුහුණුව සාර්ථකව නිමකරනු ලබන සාමාජික සාමාජිකාවන් හට වියාපාර ලියාපදිංචි සදහා අවශ්‍ය වන පුහුණු සහතිකය ලබාගැනීමේ හැකියාව පවතී.
පුහුණුව සදහා සහභාගි වීමට අපේක්ෂා කරන සාමාජිකයන් හට පවතින පුද්ගලික ගැටලුවලටද පිලිතුරු ආයතනයේ ප්‍රධාන කලමණාකාරතුමා දැනුවත් කර ලබාගැනීමට හැකියාව පවතී.(උදා:-කුඩා දරුවන්,පවුලේ වෙනත් සාමජිකයකුද පුහුණුව සදහා සහභාගි කරගැනීම…වැනි ගැටලු)

Google location
UK Training Institute Pasyala යු කේ පුහුණු ආයතනය පස්යාල

https://maps.app.goo.gl/w3giPwULkfsqNRKD6

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම