කඩා දැමූ , slab එකක් ඉවත් කිරී…

, , Leave a comment

කඩා දැමූ , slab එකක් ඉවත් කිරීමට කෙනෙකු අවශ්‍යය්. (පාරවල්, ඉඩම් පිරවීමට සුදුසුය )
0703998244
0713922726

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම