කිරිමතිමුල්ල පුහුණු විද්‍යාලය …

, , Leave a comment

කිරිමතිමුල්ල පුහුණු විද්‍යාලය අසල ගිරියුල්ලා ප්‍රධාන මාර්ගය දිවා කාලයේ ද විදුලි ආලෝක කණු හතරක් ක්‍රියාත්මක වේ. ඔබේ අවධානයට හා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා කරුණාකර.එය දැන් ද ක්‍රියාත්මක වේ. වේලාව දැන් උදේ 10.30 යි. තවමත් ක්‍රියාත්මකයි. වේලාව දැන් රාත්‍රී 1.08 යි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම