කුළු බඩු සමඟ කිසි විටෙකත් කරදර…

, , Leave a comment

කුළු බඩු සමඟ කිසි විටෙකත් කරදර නොවන්න, වසංගත කාලවලදී බෙදා හැරීමට අපි සූදානම්ව සිටිමු, සියලු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින්
අපි ඔබගේ නිවසටම ගෙනවිත් දෙන්නමු..
මීරිගම අවට.
DON’T WORRY ON SPICES, WE ARE READY TO DELIVER EVEN IN PANDEMIC TIMES, FOLLOWING ALL THE HEALTH GUIDELINES
WE DELIVER TO YOUR DOOR STEP DURING COVID…
(Authorized distributor of DIL FOODS)
Call us or whatsapp for your orders..(Delivery available)
0773509183
0713328615
0760191671

#spicehouse #bestspice #premiumquality #yummy #spicy #addmoretateforfood #feelspecial #twistthetongue #standard #vibe #goodmood #goodtaste #feeleverybit #visitus #forbestexperience

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම