ගොඩනැගිල්ලකින් කඩා ඉවත් කල ගඩො…

, , Leave a comment

ගොඩනැගිල්ලකින් කඩා ඉවත් කල ගඩොල් කැබලි ඇත. අවශ්‍ය අය inbox එන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම