දැන් තත්වය ගොඩක් බයනකයි ලෙඩ්ඩ…

, , Leave a comment

දැන් තත්වය ගොඩක් බයනකයි ලෙඩ්ඩු විතරයි ගෙනියන්නේ ලග ගැවසුනු අය ගෙවල් වලම නිරොධයනය කරන්නේ එකෙන් ලොකු අවදනමක අපි ඉනිනේ හැමොම පරිස්සම් වෙන්න උස්සහ කරන්න ඡෙසු පිහිටයි බුඋුසරනයි

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම