දැවයෙන් නිෂ්පාදිත මනා නිමාවක්…

, , Leave a comment

දැවයෙන් නිෂ්පාදිත
මනා නිමාවක් හා සිත් ඇදගන්නා වර්ණ සහිත
තුනපහ රාක්ක තොග සහ සිල්ලරට ලබා ගැනීම සදහා විමසන්න.
(සිල්ලර මිල Rs 2000 + ප්‍රවාහන ගාස්තු)
දිවයින පුරා ප්‍රවාහනය.

🎨DENUWAN ENTERPRISES
Pallewela
📲071 519 5653

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම