නිවසේ වැඩට උදව් කලහැකි උදේ සවස…

, , Leave a comment

නිවසේ වැඩට උදව් කලහැකි උදේ සවස යාමට ඒමට හෝ නැවතීමට කැමති ගැහැණු කෙනෙක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. වැටුප සාකච්ඡා කරගත හැකිය. දන්නා කෙනෙක් සිටීනම් සොයාදෙන්න. මීරිගම අවටින් නම් වඩා සුදුසුයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම