පාසල් වැඩ කිරීමට පහසුකම් ඇති s…

, , Leave a comment

පාසල් වැඩ කිරීමට පහසුකම් ඇති smart ජංගම දුරකථනයක් ලබා දිය හැකි කෙනෙක් වෙතොත් අමතන්න.හල්පේ ඒකනායක විදුහල ඉදිරිපිට කුලියට ජීවත් වන පවුලකි.උදවු කිරීමට හැකි අයෙක් වෙතොත් අමතන්න.0772626434

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම