බයිබලය ඉගෙනගන්නා පිරිසක් යැයි …

, , Leave a comment

බයිබලය ඉගෙනගන්නා පිරිසක් යැයි කියමින් ඉතා පහත් ලෙස ධර්ම ප්රචාරයේ යෙදෙන පිරිසක් අප ඇමතුවා.විවිධ ප්‍රශ්න අසමින් ඔවුන් බෞද්ධ ඉගැන්වීම අසත්‍ය යයි කියනවා.දුරකතන අංක ලබා දීමද ප්‍රතිකේෂ්ප කරනවා. අමතපු තවත් අය ඉන්නවාද?මේ සඳහා ක්රියාමාර්ගයක් ගත යුතුද?දැනුම් දිය යුතු කවුරුහරි ඉන්නවාද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම