මල්ලැහැව ප්‍රදේශයේ ඇති අලුතින්…

, , Leave a comment

මල්ලැහැව ප්‍රදේශයේ ඇති අලුතින් ආරම්භ කරන ලද Family Restaurant එකක ඇබෑර්තුවක් ඇත.
වැටුප් සාකච්ඡා කර ගත හැක.
අමතන්න.
Roshan Pathirana
071 934 0240
077 337 3150

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම