මිරිගම නගරයට 6km පමණ දුරකින් …

, , Leave a comment

මිරිගම නගරයට 6km පමණ දුරකින් හල්පෙ නදුන් උයනේ
පරචස් 18 ඉඩමක් සමග කාමර 4 නිවසක් විකිණීමට ඇත
(සින්නකර ඔප්පුවක් සහිතව )
විමසීම 0713153941

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම