මීරිගම අපි (ගම්පහ)යලිත් kovid …

, , Leave a comment

මීරිගම අපි (ගම්පහ)යලිත් kovid 19 වලින් අසරණ වෙලා.රැකියාවට යන්න නෑ.ආදායමක් ගන්න bisnus එකක් කරලා එදා වේල පිරිමහාගන්න විදියකුත් නෑ.තව කී දවසක් මෙහෙම ඉන්නද?.ඒත් බැංකු ලෝන්,ෂිනෑන්ස් ගෙවන අයට කිසිම සහනයක් නෑ වගේ මේ පාරනම්.”අපි අසරණ වේලා වගේ හිතට දැනෙනවා”.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම