මීරිගම අවටින් මෙිසන් වැඩ කරන ක…

, , Leave a comment

මීරිගම අවටින් මෙිසන් වැඩ කරන කෙනෙක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි. කාමරයක බ්ලොක් ගල් බැදිමට , කපරාරුව සහ වහලය ගැසීම සදහා. මිල ගනන් කියන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම