මීරිගම කුමන පලාත් වලද බ්‍රඇන…

, , Leave a comment

මීරිගම කුමන පලාත් වලද බ්‍රඇන්ඩිස් එකේ වැඩ කරන අය ඉන්නේ?පරිස්සම් වෙන්න ඔනේ නිසා දැනගැනීමට අහන්නේ.දැන් තත්වය කොහොමද?

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම