මීරිගම පල්ලයහ බෝ ගහ සිට 50m දු…

, , Leave a comment

මීරිගම පල්ලයහ බෝ ගහ සිට 50m දුරින් දිවුලපිටි පාරේ කඩ කාමරයක් බදු දීමට ඇත මාසකට 25000යි
අවුරුද්දක කීමනි අවශයයි
0712920218

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම