මීරිගම බෝතලේ තවලම්පිටිය කිට්ටු…

, , Leave a comment

මීරිගම බෝතලේ තවලම්පිටිය කිට්ටුව පාරේ ඉන්න අහිංසක බලු පැටවූ ටිකක් එක්ක ගෙදරකට ගිහින් දෙන්න අඩුවට බලු කූඩුවක් හදා ගන්න තැනක් තියෙනවා නම් කියන්න.. දන්න කෙනෙක්..

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම