මීරිගම………….. රාජපක්ශ ම…

, , Leave a comment

මීරිගම………….. රාජපක්ශ මෙගාහෝම්ස්

ලීබඩු ඔනෙම වර්ගෙකින් ඉලෙක්ත්‍රික් වර්ග අත්පිට මුදලට හෝ ගෙවීමේ ක්‍රරමයට ලබාගත හැක ඩ්ස්කවුට් ඇතුව අවුරුදු 10ක වගකීමක් සහිතව අලව් කෙරේ ටාස්පෝට් නොම්ලේ .😎👈😎 වැඩ් විස්තර ඉන්බොක්ස් සදහා අමතන්න . ටෙ.ලි.033 22 75 501

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම