මීරිගම ( 🤘රාජපක්ෂ මෙගාහෝම්ස්…

, , Leave a comment

මීරිගම ( 🤘රාජපක්ෂ මෙගාහෝම්ස්🤘 )

ටෙ . ලි..033 22 75 501.👍

හොදම සාස්තා තේක්ක ලී වර්ගයෙන් සාදා නිමකල ඔබගේ නිවසට අතවස්ශ්‍ය ගෘහ බාන්ඩ එකම එක වහලක් තුලින් සාදාරන මිලකට අලව් කරන්නෝ. රාජපක්ෂ මෙගා හොම්ස් වෙතින් වසර 10ක වගකීමක් ඇතුව ඔබේ නිවසට හිතේ හැට්යට අත්පිට මුදලකට හො පහසු ගෙවීමේ ක්‍රරමයකට රැගෙන යන්න

🚛🚛🚛🚛🚛🚛🚛 පහසුකම් නොම්ලේ..

අදම ඇව්ත් රැගෙන යන්න මීරිගම රාජපක්ෂ මෙගා හොම්ස් සහ ටෙඩ් සෙන්ට … සහෝදරයෝ.👍💖💖👍

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම