මේ අවුරුදු සමයේ ඔබේ ආහාරයන්හි …

, , Leave a comment

මේ අවුරුදු සමයේ ඔබේ ආහාරයන්හි කුළුබඩු අවශ්‍යතාවය ආයුබෝ නිශ්පාදන වලින් ලබාගන්නා ලෙස අප ආරාධනා කරන්නේ එහි ගුනාත්මය ගැන මනා විශ්වාසයකින් යුතුවය.කිසිදු කල්තබාගැනීමේ ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු නොකරන හෙයින් පැකට්ටුව විවෘත කිරීමෙන් පසු සුලං නොවදින සේ ගබඩා කල යුතුය.තවදුරටත් අදික අන්ද විශ්වාසයෙන් කෘතිම ද්‍රව්‍ය ආහාරයට එක් නොකරගන්නා ලෙසත් ඒ වෙනුවට ගුනාත්මයෙන් ඉහල ආයුබෝ නිශ්පාදන එක් කරගන්නා ලෙසත් අප ඔබට යෝජනා කරන්නෙමු…

ආයුබෝ ෆුඩ්ස්
” සෞඛ්‍ය රකිමින් …රසය ගෙනෙමින් …”

අක්.8,තවලම්පිටිය ,
මීරිගම .
078 3006665
078 4733966

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම