විකිණීමට අැත. ලක්ෂ 12.5 මීරිගම…

, , Leave a comment

විකිණීමට අැත.
ලක්ෂ 12.5
මීරිගම වේවැල්දෙණිය පාර ලින්දර
පර්චස් 11.5
අඩි 5 පාර
කාමර 2,සාලය හා කුස්සිය
(ඉක්මනින් ගන්නවනම් මිල වෙනසක් කරගත හැක)
0764477795

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම