සතිපතා ආර්ථික දර්ශක Weekly Eco…

, , Leave a comment

සතිපතා ආර්ථික දර්ශක
Weekly Economic Indicators – 16 October 2020
https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/wei/WEI_16_10_2020_E_.pdf

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම