සුන්දර මීරීඟම ප්‍රාර්තනා බෝධීන…

, , Leave a comment

සුන්දර මීරීඟම ප්‍රාර්තනා බෝධීන් වහන්සේ වැඩ සිටිනා පූජා බූමීයේ ඉහළ මාලයේ වැඩ සිටිනා චෛත්‍ය
රාජයානන් වහන්සේ…මට දිස් වුඅයුරු…
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම