සුලු පරිමානයෙන් අන්නාසි වගාවක්…

, , Leave a comment

සුලු පරිමානයෙන් අන්නාසි වගාවක් පුද්ගලිකව ආරම්භ කිරීම සදහා මීරිගම අවට්න් අක්කර 2ක පමණ ඉඩමක් අවශයයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම