💯💯 ඔරිජිනල් ඩිස්පෙලේ මිරිගම …

, , Leave a comment

💯💯 ඔරිජිනල් ඩිස්පෙලේ මිරිගම අවට පමනයි. Call me
Apple original display 💯💯
Samsung original display 💯💯
Huawei original display 💯💯
All are original display 💯💯
All Battery .Original 💯💯
I cloud phone වලින් ගලවපු original display 💯💯
Samsung Original Campany Display 💯💯
Call me 0713573259
Contact on Whatsapp ..https://api.whatsapp.com/send/?phone=94763966629&text=welcome

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම