🚂 ඔබ ගමන් ගන්නා දුම්රිය මාර්ග…

, , Leave a comment

🚂 ඔබ ගමන් ගන්නා දුම්රිය මාර්ගය.

🚂 ගමන් ආරම්භක දුම්රිය ස්ථානය.
🚂 ගමනාන්ත දුම්රිය ස්ථානය.

පහතින් කමෙන්ට් කරන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම