අපි ගැන

About Us – අපි ගැන

මෙම වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති සියලුම පළකිරීමෙන් මීරිගම අපි ෆේස්බුක් සමූහයේ සාමාජිකයින් විසින් පළ කරන ලද පල කිරීම් වේ

https://www.facebook.com/groups/mirigamafbapi/

All the posts in this website are from Mirigama Api Facebook group post by the members