අංක තහඩුව නැතිවී ඇත – Number p…

, , Leave a comment

අංක තහඩුව නැතිවී ඇත – Number plate lost.
මැයි 20 හෝ 21 යන දිනවලදී වත්තවල සහ මීරිගම අතර නැතිවී ඇත. තොරතුරක් ඇතොත් 0779950055.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම