අංගසම්පූර්න පර් 15 සමඟ තට්ටු ද…

, , Leave a comment

අංගසම්පූර්න පර් 15 සමඟ තට්ටු දෙකක නව නිවස විකිනේ ..
මීරිගම කොටදෙනියාව පාරේ කි.මී.2 ක පමන දුරිනි.
මීරිගම කොටදෙනියාව පුධාන පාරටමීටර් 400.ක්
නිදන කාමර 3 ක්
සාල 2ක්
කුස්සිය .දර කුස්සිය
බාර්ත් රූම් 2 ක්.
ටයිල් අතුරා සිවිලිම ගසා නිම කර ඇත..
පොල් ගස් 4ක් කොස් 2ක් පලදාව සහිත ..
සියළු පහසුකම්
ලක්ෂ 90 කි..
0714212613
0757412613

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම