අක්කර 30ට අඩු අක්කර 20ට වැඩි ඉ…

, , Leave a comment

අක්කර 30ට අඩු අක්කර 20ට වැඩි ඉඩමක් ඉක්මනින්ම අවශ්‍යයි.
දිවුලපිටිය,මීරිගම,උඩුගම්පොල,මිනුවන්ගොඩ,නයිවල, සහ ගම්පහ අවටින් අවශ්‍යයි.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම