#අකුරුකරනටඅත්වැලක් ප්‍රජා …

, , Leave a comment

#අකුරුකරනටඅත්වැලක්
ප්‍රජා සත්කාරය වෙනුවෙන් අවශ්‍ය අභ්‍යාස පොත්…
පිටු 120 දික් රූල්
පිටු 160 දික් රූල්
පිටු 160 කොටු රූල්
පිටු 120 දික් රූල් CR
පිටු 120 Botany Books
පිටු 80 ලොකු කොටු
පිටු 80 දික් රූල්
පිටු 80 Blank Books
පිටු 80 චිත්‍ර පොත්
මිල ගණන් සමඟ තොරතුරු ලබා දෙන්න.
076 1791255 (ප්‍රබුද්ධ)
071 4714767 (ප්‍රියන්ජිත්)
077 7104982 (අසංක)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම