අගනා ඉඩමක් විකිනීනට…. මීරිගම…

, , Leave a comment

අගනා ඉඩමක් විකිනීනට….
මීරිගම වේවැල්දෙනිය මාර්ගයේ මිල්ලවල
(වේවැල්දෙනියට 1.5Km මීරිගම 4.5Km)
දුරින් පිහිටා ඇති මෙම ඉඩම විකිනීමට ඇත..
ප්‍රමානය = පර්චස් 53
විදුලිය ජලය සියල්ල සම්පූර්නයි..
මීරිගම වේවැල්දෙනිය ප්‍රධාන මාර්ගයට 20m
කොන්ක්‍රීට් අතුරන ලද මාර්ගය
නිරවුල් ලියකියවිලි..
පචසය රු 135000/= ………
බ්‍රෝකර් වරු කිසිවෙක් නොමැත…
0788798199
පචස් 15 කැබලි ලබා ගත හැක රු140000/=

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම