අගනා ඉඩමක් විකිනීමට පචස් = 16….

, , Leave a comment

අගනා ඉඩමක් විකිනීමට
පචස් = 16.05
කොටදෙනියාව = 650m
කොටදෙනියාව පාසල අසල = 300m
0783628013
රු 1850000/=

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම