අගල් 6 සහ 9 කොන්ක්‍රීට් පයිප…

, , Leave a comment

අගල් 6 සහ 9 කොන්ක්‍රීට්
පයිප්ප ගන්න තැනක් මීරිගම අවට තියෙන තැනක් කියන්න .
දුරකථන අන්කයක් සමග…

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම