අඩක් සාදා නිම කල නිවස, මුදල් හ…

, , Leave a comment

අඩක් සාදා නිම කල නිවස, මුදල් හදිස්සියකට,ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට.
මීරිගම,කහදව,සියසෙන් මාවතේ.
විස්තර සදහා 0721711667 අමතන්න.

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම