අඩි 6×2 = 22 000/= අඩි 4×2 =…

, , Leave a comment

අඩි 6×2 = 22 000/=
අඩි 4×2 = 18 000/=

වීදුරු 10mm,
MDF බෝඩ් 15mm

ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක

📞 Call 0779572304

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම