අඩුම මිලට පූජා භාන්ඩ මිරිගම අව…

, , Leave a comment

අඩුම මිලට පූජා භාන්ඩ මිරිගම අවට ප්‍රවාහනය නොමිලේ අටපිරිකර1500සිට තායි සිවුරු 1400යි තායි අදන 600යි චලේන්ජර් සිවුරු 700යි චලේන්ජර් අදන 350යි මුතු කුඩ 1500 සිට වටාපත් 250සිට බෙස්සීට් 300යි තුවා 200සිට අමතන්න 0764181149

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම