අතට ලක්ෂයක් දීල ගන්න three wee…

, , Leave a comment

අතට ලක්ෂයක් දීල ගන්න three weel එකක් ඕනෙ. (ඩබල් ලයිට්) ලක්ෂ දහයට අඩු වෙන්න ඕනෙ. 0740252900

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම