අද ගෑස් එකක් ගන්න තැනක් නැද්ද….

, , Leave a comment

අද ගෑස් එකක් ගන්න තැනක් නැද්ද….ගෑස් පිළිබඳව තොරතුරු මෙහි සඳහන් කරන ලෙස කාරුණිකව ඉල්ලනව 🙏🙏🙏🙏

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම