අද දහවල් මීරිගම දුම්රිය ඉස්තනය…

, , Leave a comment

අද දහවල් මීරිගම දුම්රිය ඉස්තනයේ වැටිලා තිබුණු බැංකු පොත් ඇතුළු ලියකියවිලි වගයක් අහම්බුනා ඒක දුම්රිය ඉස්තනයේ ටිකට් දෙන කව්න්ටරේ ට බාර දුන්නා අයිතිකාරයෙක් සිටීනම් කව්න්ටරෙන් අහන්න

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම