අද දිනය ඇතුලත මිලදී ගැනීමට නිව…

, , Leave a comment

අද දිනය ඇතුලත මිලදී ගැනීමට නිවසක පාවිච්චි කරන ලද අකුරු 2ක, Apache, Hunk, Pulsar 150cc Bike එකක් අවශ්‍යයි.
(T.P: -071 4698 255)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම