අද දින දෙවන වරටත් කටුනායක යුධ …

, , Leave a comment

අද දින දෙවන වරටත් කටුනායක යුධ හමුදා කඳවුර වෙත ගිය 𝐬𝐩𝐢𝐜𝐲 𝐭𝐫𝐞𝐚𝐭𝐬 කෙටි කෑම ඇනවුම..🌼🍃

ඔබ අප කෙරෙහි තැබූ ඒ විශ්වාසයට බොහොම ස්තූතියි… 🤗

ʜɪɢʜ ǫᴜᴀʟɪᴛʏ, ɢᴏᴏᴅ ғɪɴɪsʜ ᴀɴᴅ ʀᴇᴀsᴏɴᴀʙʟᴇ ᴘʀɪᴄᴇ 🌸❤

Try it once.. You’ll be back for more..
⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎

ඉතා පිරිසිදුව නිවසේදීම ගුණාත්මක ද්‍රව්‍ය පමණක් යොදා ගනිමින් සකසනූ ලැබේ.

ඇණවුම් කිරිම සඳහා පහත දුරකථන අංක ඔස්සේ අමතන්න.

📞Whatsapp – 0777607901

🚘 දිවුලපිටිය, මිනුවන්ගොඩ, මීරිගම, පන්නල අවට delivery පහසුකම් ඇත. (ගාස්තු අදාල වේ)

🌸Please place the order before 5 days and deposit the advance for place the order

@DIVULAPITIYA

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම