අද දින මීරිගම පල්ලෙවෙලත් අතර ම…

, , Leave a comment

අද දින මීරිගම පල්ලෙවෙලත් අතර මාගේ දුබුරැ පැහැති පසුම්බිය නැති වී ඇත.ආදයම් බලපත්‍රයක් ,රියදුරු බලපත්‍රයක් සහ තවත් ලියකියවිලි තිබිණි .හමුවූ අයෙක් ඇත්නම් කරුණාකර දන්වන්න.(0717079433)

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම