අද දින ලොලුවාගොඩ කම්ලස් වත්ත ග…

, , Leave a comment

අද දින ලොලුවාගොඩ කම්ලස් වත්ත ගම් ප්‍රදේශයෙ සිට හමු උ ඉත්තෑවෙක් තුවාල වි සිටින බව දුටු මා විසින් එම සත්වයාව නිට්ටබුව වනජිව් නිලදාරින්ට බාර දුන් අතර මේ සදහා මාගේ හදපිරි ඉස්තුතිය..ඒ සදහා වහා ඉතා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක උ මිරීගම මුලස්තාන පොලිසියේ ප්‍රසන්න මහාතාට සහ නිට්ටබුව වනජිවි නිලදාරි තුමන්ලාටත් උරාපොල වනජිවි කර්‍යාලයේ රියදුරු මහතාටත්.ග්ම්වාසි කොන්‍ක්‍රිට් වලලු හදන කම්ලස් වත්තෙ ජයන්ත මහාතාටත් ගොඩාක් පින් …….

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම