අද දින සවස මාගේ මුදල් පසුම්බිය…

, , Leave a comment

අද දින සවස මාගේ මුදල් පසුම්බිය දුමිරියෙන් ගමන් කිරීමේදී වෙියන්ගොඩ හා අඹෙිපුස්ස අතරදී නැතිවී ඇත. එහි මාගේ ජාතික හැදුනුමිපත,රියදුරු බලපත්‍රය,රාජකාරි හැදුනුමිපත,බැංකු කාඩ්පත්,යතුරැ පැදියේ ආදායම් බලපත්‍රය,රක්ෂණ සහතිකය ආදිය තිබු අතර මෙි පිළිබඳව කිසියම් හෝ තොරතුරක් දැන ගැනීමට ලැබුණහොත් පහත දුරකථන අංකයට දැනුම් දෙන මෙන් කාරැනිකව ඉල්ලා සිටිමි.
H.A.PIYAL ROHANA HAPUARACHCHI (ID number 198200903518)

0714491942 / 0761032123 / 0783625205

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම