අද දින (2023/09/05) පෙ.ව 6.30 …

, , Leave a comment

අද දින (2023/09/05) පෙ.ව 6.30 ට පමණ මීරිගම BOC atm ( මීරිගම දුම්රියපළ අසල) එක තුළ වැටී තිබූ බැංකු කාඩ්පත BOC ආරක්ෂක නිලධාරීතුමාට ලබාදුන් අතර අයිතිකරුවෙකු වෙතොත් මීරිගම ලංකා බැංකු ශාඛාවට ගොස් එය ලබාගන්න .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම