අද දින (23-09-2021) සිල්වමිල් …

, , Leave a comment

අද දින (23-09-2021) සිල්වමිල් පදනම, ප්‍රාණ 2021 ව්‍යාපෘතිය තුළින් මීරිගම රෝහලට රුපියල් ලක්ෂ 11ක් පමණ වටිනාකමක් යුත් Jumbo Oxygen cylinder 16 ක ප්‍රමාණයක් පරිත්‍යාගය කල බව සතුටින් දැනුම් දෙමි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු කෝලිලා ගුණවර්ධන මැතිතුමිය, මීරිගම ප්‍රදේශීය සබාපති තුමා , වෛද්‍ය අදිකාරි තුමා, රෝහල් කාර්‍ය මන්ඩලය මෙන්ම සිල්වමිල් ආයතනය නියෝජනය කරමින් ප්‍රධාන විදායක නිලධාරී තුමා ඇතුළු මහත්ම මහත්මීන් රැසක් මේ අවස්ථාව හා සම්බන්ධ විය.

කැලුම් වික්‍රමසිංහ
සබාපති
සිල්වමිල් පදනම

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම