අද මිරිගම පොලෙදි මගෙ බිරිඳගේ ම…

, , Leave a comment

අද මිරිගම පොලෙදි මගෙ බිරිඳගේ මුදල් පසුම්බිය නැති වි ඇත .කවරකු හො එ සම්බන්ධයෙන් අරන්චියක් ලෙබුනොත් දැනුවත් කරන්න .

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම