අද මීරිගම පාර්ථනා සුදු බෝධියේ…

, , Leave a comment

අද මීරිගම පාර්ථනා සුදු බෝධියේ විභාගය කරන ළමයිට පිංකමක් තියෙනවා..
දැන් පටන් අරං තියෙන්නේ ..
🙏🌼

Click here to see full post on FB

#MirigamaApi #මීරිගමඅපි #Mirigama #මීරිගම